dissabte, 4 d’agost de 2012


Una reestructuració dels arxius a la meva compte premium de Google Drive, m'ha comportat una reorganització d'arxius que m'ha trasbalsat les fotos dels posts, poca a poc estic actualitzant-les. Us prego comprensió.

La reestructuración de los archivos en mi cuenta premium de Google Drive implica una reorganización de los archivos de las fotos del Blog. Me dispongo a actualizar. perdón

The restructuring of the files on my premium account from Google Drive involves a reorganization of the archives of photos of the blogger. I'm upgrading. Forgiveness.

dimarts, 19 de juny de 2012

LA BIOTECNOLOGIA

Nota de l’Administrador Toni C. Tomàs: Abans de rés, vull indicar que al ser una ciència molt recent, que no vaig estudiar ni conèixer a la meva època d’estudiant, però de la que m’hi preocupat ja de gran, la resolució de l’exposició d’aquest apartat no serà tan amplia com voldria. De totes maneres i amb les consultes  i estudis realitzats autodidàcticament crec que em permeten poder explicar la base de la nova Ciència. Com es natural serà benvinguda qualsevol col·laboració que pugueu oferir per tal d’ampliar aquest tema tan important en l’actualitat. Tanmateix dono les graciés a BIOCAT per la seva dinàmica d’exposició de temes i temaris perquè els neòfits puguem arribar a conèixer una mica més el tema. Indubtablement hi incrustat temes i temaris en anglès que no hi pogut traduir amb una garantia total, però que veureu que son molt interesants, si be es te de tindre coneixements tècnics de la llengua de Shakespeare.

LA BIOTECNOLOGIA
És la ciència que té per objectiu l'estudi de la química dels éssers vius per tal d'obtenir-ne bens i serveis.
La seva zona d'estudi està entre:
Biologia, Bioquímica i Enginyeria Química.
Tot i això te a més gran repercussió en:
Farmàcia, Medicina, Microbiologia, Ciència dels Aliments, Mineria i Agricultura entre d'altres.
El coneixement que fa de lligam entre la Biologia i l'Enginyeria Química (dels què disposen els biotecnòlegs), permet optimitzar i dur a gran escala la síntesi de productes que afecten tots aquests camps.

Aplicacions de la Biotecnologia
Salut - Producció de plantes i Agricultura - Usos no alimentaris de plantes i altres productes - Utilitzacions mediambientals
Sots-aplicacions de la Biotecnologia.
Us directe d'organismes per a la manufactura de productes orgànics - De bacteris a la mineria - En el reciclatge i tractament de residus – Bioremediació/Biodegradació - Producció d’armes biològiques ......
Hi ha molts termes usats pels camps de la Biotecnologia. Així com atribuïts al seu estudi:
Biotecnologia Animal, Biotecnologia Vegetal, Biotecnologia microbiològica, ....

Però de fet ens remetrem a la denominació tecnològica universalment reconeguda:
Biotecnologia vermella: Biotecnologia aplicada als processos mèdics.
Biotecnologia blanca, grisa o industrial: Biotecnologia aplicada als processos industrials.
Biotecnologia verda: Biotecnologia aplicada als processos agrícoles.
Biotecnologia blava: Biotecnologia aplicada a activitats marines i aquàtiques, el seu ús és molt rar.
Bioinformàtica: Camp interdisciplinari per resoldre problemes biològics amb tècniques computacionals.
Bioremediació i Biodegradació: Procés on s’usen microorganismes per netejar llocs contaminats.
Bioeconomia: Es la inversió i la despesa econòmica utilitzada en tots aquests tipus d'aplicacions. 
Bioenginyeria: Branca de l'enginyeria que es centra en la biotecnologia i en les ciències biològiques.
(Enginyeria Bioquímica, Biomèdica, Processos Biològics, de Bio-Sistemes, etc..)


(clicar per veure'l a Google Drive)dimarts, 12 de juny de 2012

ARCHAEA

ARCHAEA
Un del Tres Dominis de la moderna taxonomia, establerta per Carl Woese el any 1990.

Són microorganismes unicel·lulars, com els eubacteris, són procariotes

diumenge, 10 de juny de 2012

ARBRE FILOGENÈTIC de la VIDA

ARBRE FILOGENÈTIC de la VIDA
Diagrama 1 (Clicar per veure la imatge a la mida mes gran)

Evolució de la TAXONOMIA i les seves equivalències
Repasem una mica lo que queda reflectit en el Diagrama evolutiu n. 1.
Segons Haeckel, el Regne Protista comprenia els Dominis Bacteria,

dissabte, 9 de juny de 2012

BRANQUES de la GEOLOGIA

BRANQUES de la GEOLOGIA

MINERALS, GEMMES I CRISTALLS
Cristal·lografia
La cristal·lografia és la ciència geològica que es dedica a l'estudi científic d'estructures cristal·lines. Els mètodes cristal•logràfics es recolzen fortament en l'anàlisi dels patrons de difracció que sorgeixen d'una mostra cristal•lina

GEOLOGIA

GEOLOGIA
S'ocupa de l'estudi de la forma interior del globus terrestre, la matèria que el compon, el seu mecanisme de formació, els canvis o alteracions que aquesta ha experimentat des del seu origen, i la textura i estructura que té en l'actual estat.

Al voltant de la geologia s'han desenvolupat una sèrie de branques, un compendi de diferents ciències o disciplines autònomes sobre diferents aspectes de l'estudi global del nostre planeta, i per extensió, de l'estudi de la resta de els cossos i matèria del